Komunikaty i informacje OKW

Wybory 2021-22 kadencja 9 2022-2026


Wybory do samorządu lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie na IX kadencję 2012-2026

 

 

Regulamin wyborów 

 

 

Kalendarz wyborczy OKW w Częstochowie

 

Wniosek o przeniesienie
do innego rejonu wyborczego

minął termin zgłaszania wniosków

 

 

Karta zgłoszenia kandydata

 
 Stanowisko nr 1 Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2017r.
w sprawie interpretacji treści paragrafu 11 i paragrafu 12 Regulaminu głosowania
w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania korespondencyjnego,
stanowiącego załącznik do regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych